Witamy na stronie
Iron Dragon Triathlon - Zabierzów !

W imieniu zarządu ID zapraszamy wszystkich klubowiczów na Walne zebraniu sprawozdawczo- wyborcze klubu ID.  Termin: 13.01.2023 w piątek, miejsce: Basen w Zabierzowie, Kolejowa 15A, 32-080 Zabierzów, w biurze sekcji pływackiej

Porządek zebrania:

I Termin 18.00
II Termin 18.15

1. Wybór przewodniczącego zebrania

2. Wybór komisji skrutacyjnej 3.Sprawozdanie finansowe za 2021- skarbnik

4 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021 - walne

5. Wybór kandydatów do zarządu na kadencję 2023-2025 Zarząd i komisja rewizyjna.

6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej za rok 2021

7. Wolne wnioski.

Zarząd Iron Dragon Triathlon ogłasza że w dniu 22.10.2021 piątek zostanie przeprowadzone Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków klubu. Zebranie odbędzie się w siedzibie Wertykal „Wysokosciówka” ul. Łąkowa 1 w Zabierzowie.

Porządek zebrania:

I Termin 18.00
II Termin 18.15

1. Sprawozdanie finansowe za 2020r- Alfred Dawiec
2. Wydatki poniesione i zaplanowane w 2021- Alfred Dawiec
3. Sprawozdanie finansowe Zawody Iron Dragon Triathlon Kraków 2021- Artur Czerwiec / Alfred Dawiec
4. Wyniki Ankiety potrzeb członków klubu - Tomasz Pietruszka
5. Plan organizacji zajęć w klubie- Age Group - Iron Dragon Coach jako opcja - Artur Czerwiec
6. Plan organizacji zajęć w klubie - młodzież- Artur Czerwiec.
7. Media społecznościowe - zarząd
8. Inne sprawy.

W sekcji "Trening" podajemy informacje dotyczące możliwości treningowych oraz wysokości składek w sezonie 2020/2021.

 

Zapraszamy wszystkich klubowiczów na Walne Sprawozdawcze Zebranie klubu które odbędzie się w dniu 9.10 piątek godzina 18.30 pierwszy termin 18.45 drugi termin w siedzibie jesienno-zimowej przy ul. Kolejowej 15a w Zabierzowie na pływalni OSR Zabierzów.

Agenda:

1. Otwarcie zebrania przez zarząd klubu.
2. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2019 - zarząd
3. Wybór przewodniczącego zebrania i głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2019r - członkowie
4. Przedstawienie sytuacji finansowej po zawodach Iron Dragon Triathlon 2020- zarząd
5. Przedstawienie bieżącej sytuacji finansowej klubu i dyskusja nad budżetem na rok 2021 (płatności, składki etc)- zarząd
6. Oferta treningowa na rok 2020/2021- zarząd
7. Wolne wnioski

Wigilia klubowa zaplanowana jest na 18.12.2020 w kawiarni Wine&Taste w Kryspinowie. (Biuro Zawodów ID 2020)

W ramach programu TRIPOP w roku 2020 zostaną przeprowadzone zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w wieku 7-13 lat z pływania, kolarstwa oraz biegu. Bedą też prowadzone zajęcia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem sprzętu typu płotki, gumy, taśmy, piłki lekarskie, skrzynie. Pobierz plakat wydarzenia.

Więcej aktualności