Zapraszamy wszystkich klubowiczów na Walne Sprawozdawcze Zebranie klubu które odbędzie się w dniu 9.10 piątek godzina 18.30 pierwszy termin 18.45 drugi termin w siedzibie jesienno-zimowej przy ul. Kolejowej 15a w Zabierzowie na pływalni OSR Zabierzów.

Agenda:

1. Otwarcie zebrania przez zarząd klubu.
2. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2019 - zarząd
3. Wybór przewodniczącego zebrania i głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2019r - członkowie
4. Przedstawienie sytuacji finansowej po zawodach Iron Dragon Triathlon 2020- zarząd
5. Przedstawienie bieżącej sytuacji finansowej klubu i dyskusja nad budżetem na rok 2021 (płatności, składki etc)- zarząd
6. Oferta treningowa na rok 2020/2021- zarząd
7. Wolne wnioski

Wigilia klubowa zaplanowana jest na 18.12.2020 w kawiarni Wine&Taste w Kryspinowie. (Biuro Zawodów ID 2020)