Zarząd Iron Dragon Triathlon ogłasza że w dniu 22.10.2021 piątek zostanie przeprowadzone Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków klubu. Zebranie odbędzie się w siedzibie Wertykal „Wysokosciówka” ul. Łąkowa 1 w Zabierzowie.

Porządek zebrania:

I Termin 18.00
II Termin 18.15

1. Sprawozdanie finansowe za 2020r- Alfred Dawiec
2. Wydatki poniesione i zaplanowane w 2021- Alfred Dawiec
3. Sprawozdanie finansowe Zawody Iron Dragon Triathlon Kraków 2021- Artur Czerwiec / Alfred Dawiec
4. Wyniki Ankiety potrzeb członków klubu - Tomasz Pietruszka
5. Plan organizacji zajęć w klubie- Age Group - Iron Dragon Coach jako opcja - Artur Czerwiec
6. Plan organizacji zajęć w klubie - młodzież- Artur Czerwiec.
7. Media społecznościowe - zarząd
8. Inne sprawy.